Bleach OtherWorld PBF
Regulamin Mistrzów Gry - Wersja do druku

+- Bleach OtherWorld PBF (http://www.bleachow.eu)
+-- Dział: Organizacja (/forum-3.html)
+--- Dział: Regulaminy (/forum-11.html)
+--- Wątek: Regulamin Mistrzów Gry (/thread-1417.html)Regulamin Mistrzów Gry - Skye - 07-09-2018 21:57

  • I - Karty postaci

- Każdą kartę ocenia zawsze dwóch GM. Dbamy o to, aby wśród tej dwójki znalazła się ktoś z naszego komitetu oceny technik (KOT Duży uśmiech).
W przypadku, gdy do sprawdzania zgłosiło się dwóch innych GM, wówczas GM oceniający techniki tylko dołączy się "na trzeciego" w celu weryfikacji umiejętności.

- Respektujemy kolejność "zaklepywania" kart postaci, chyba że sprawdzający umówią się inaczej lub ocena zostanie odstąpiona.

- Rolą GM jest sprawdzenie każdego elementu, nigdy pozostawianie jakiegoś elementu drugiemu. Oczywiście, nie dotyczy to technik.

- Zobowiązujemy się do sprawdzenia kart w ciągu 72h po jej skończeniu. Zawsze jako priorytet obierajmy karty nowych graczy, dopiero później alty. Nasz obecny gracz może poczekać, nadal ma drugą postać do gry. Jeśli przewidujecie, że ocena zajmie dłużej, niż 72h - poinformujcie użytkownika o tym.

- W przypadku problemów z przyznaniem poziomu, GM nie może podać większego przedziału, niż jeden lvl. Przykładowo 5-6, ponieważ nie może się zdecydować. Wówczas pozostawia decyzję swojemu następcy (drugi GM nie może tak przyznać poziomu; jeśli nie jest zdecydowany, niech dostosuje się do poprzednika lub poprosi o trzeciego sprawdzającego przy dużej różnicy zdań).

- Jeśli różnica zdań między GM to jeden poziom (oraz żaden nie chce ustąpić, a gracz nie decyduje się na niższą opcję), postaci przyznawana jest "połówka". Oznacza to w praktyce niższy poziom, lecz z progresem 50% do awansu.

- W przypadku różnicy powyżej jednego poziomu, proszony jest trzeci sprawdzający. Jego decyzja zawsze jest wiążąca i ostateczna, ale nie może on przyznać poziomu niższego niż najniższy zaproponowany, ani wyższego niż najwyższy zaproponowany.
W przypadku, gdy wśród dwóch podstawowych sprawdzających nie było nikogo od technik, trzecim musi być ktoś spośród nich, aby już nie wprowadzać czwartego.

- Dopuszczamy poprawianie kart postaci, aby gracz mógł uzyskać wyższy poziom. Jednakże, tylko elementów, które GM wskazał podczas oceny jako negatywne oraz wymagające wyjaśnienia. Gracz nie może dopisać zupełnie nowych wątków, aby za każdym razem klikać check i denerwować GMa koniecznością sprawdzania karty dziesiątki razy.
Ponadto, poziom po naniesieniu poprawek może być zmodyfikowany tylko o 1, w obie strony. Jeśli ktoś otrzymał poziom 6, możemy przyznać mu jedynie 5 lub 7.

  • II - Techniki

- Do sprawdzania oraz balansowania umiejętności w trakcie rozgrywki wyznaczone są dwie osoby: Skye i Ryuichi.

- Pozostali GM w razie wątpliwości najpierw powinni skierować się do kogoś z wyżej wymienionych, aby następnie GM oceniający techniki rozwiązał sam sprawę z danym graczem. Nie chcemy bałaganu.

- Należy dbać o to, aby wszystkie umiejętności były rozpisane jak najdokładniej. Jeśli gracz zażyczył sobie skomplikowaną technikę o niedoprecyzowanym działaniu, konieczne jest dopytywanie do momentu, aż wszystko nie zostanie wyjaśnione.

- Zwracamy uwagę na to, aby żadne umiejętności nie wpływały na zasady wynikające z systemu: dodawały atuty, dodawały poziom, dodawały dostęp do większej ilości kidou, etc.
Również nie przyjmujemy opisów w stylu: "Siła wzrasta dwa razy" albo "zabiera przeciwnikowi 30% reiryoku". Wartości liczbowe tylko wprowadzają w błąd, bowiem nie ma do nich żadnego odniesienia, ponieważ cała mechanika forum stoi opisem i interpretacją.
Jedyne dopuszczalne liczby mogą wystąpić jako pomoc, jeśli odnoszą się do liczb zastosowanych w zasadach gry (np. siła kidou zależna od inkantacji).

- Dopuszczamy lekkie modyfikacje w zasadach, jeśli gracz na własne życzenie chce osłabić swoją postać dla potrzeb fabularnych (np. Skye z utrudnionym dostępem do całej puli poziomów).

- Stosujemy modhide oraz hide=, jeśli gracz go zastosował w pierwszym poście. Jeśli drugim oceniającym jest osoba bez dostępu do panelu administratora, należy dbać o to, aby wstawić dwie osobne ramki z tą sama treścią: dla gracza zainteresowanego oraz dla moderatorów.

  • III - Eventy

- GM jest zobowiązany brać odpowiedzialność za wszystkich graczy na swoim evencie, niezależnie od działan, jakie podejmą. Nie mylmy jednak wolnych wyborowych z oczywistym trollingiem.

- GM ma prawo sam ustalić zasady swojej misji (czy dopuszcza śmierć, system nagród, dodatkowe specjalne reguły itp.), ale musi o tym poinformować graczy zawczasu.

- Nie mamy sztywnych reguł, kiedy event może zostać oddelegowany na tor boczny, tj. timeskipowany. Zawsze dzieje się to z powodu/winy GMa prowadzącego, więc każdy przypadek rozpatrzymy oddzielnie.

- Jeśli jakiś gracz zdecyduje się opuścić event, ma do tego prawo. Wówczas GM ma obowiązek ustalić szczegóły fabularne z użytkownikiem, a przy tym doświadczenie za nieukończoną misję zostanie odpowiednio pomniejszone.